ยืนยัน��ัญชีอี���มล์เมื่อ iPanel ThailandSent from my android device.

-----Original Message-----
From: iPanelOnline <survey@ipanelonline.com>
To: sudtana@me.com
Sent: Fri, 01 Feb 2013 3:35
Subject: ยืนยัน��ัญชีอี���มล์เมื่อ iPanel Thailand

การยืนยันอีเมล์ลงทะเบียน

เรียน sudtana,
สวัสดี!
ท่านได้ลงทะเบียนในขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นเมื่อ 【iPanel Thailand】.
กรุณาคลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่อยืนยันอีเมล์ของท่าน
http://th.ipanelonline.com/register/activateMail?vcode=hmZt2B2FSue2c85
(หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ลิงค์ด้านบนได้โดยตรง กรุณาคัดลอกลิงค์และวางลงในแอดเดรสบาร์ของเบราเซอร์ของท่านเพื่อเข้าสู่การเปิดใช้งานบัญชีของท่าน)
หลังจากการสมัครและการยืนยันสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้เป็นสมาชิกที่ถูกต้องของ iPanel Thailand.
ท่านได้รับคะแนนรางวัลในการสมัครสมาชิก : 7=1.4THB
หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ iPanel Thailand จะส่งคำเชิญการสำรวจให้ท่านตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ และเราหวังว่าท่านจะเข้าร้วมการตอบแบบสอบถามทันเวลาที่กำหน

หากมีคำถาม โปรดติดต่อเรา ขอบพระคุณ!
http://th.ipanelonline.com

0 ความคิดเห็น: